Har ni behov av CNC-svarvning?

CNC-svarvning, det är något som bör utföras av en CNC operatör. Om ni har behov av att ta in hjälp för er CNC-svarvning, så vänd er gärna till Söderlunds. Detta företag utför CNC-svarvning samt även legosvarvning. De har en komplett maskinpark som gör att de kan ägna sig åt tillverkning i en mängd olika material. Deras artiklar består främst av svarvade detaljer i:

  • Mässing
  • Stål
  • Rostfritt
  • Aluminium
  • Specialstål

I deras maskinpark finns det runt 25 maskiner. Bland annat har de runt 10 maskiner från japanska Citizen och Miyano, världens största tillverkare av längdsvarvar som tar upp till runt 32 mm. De har även flera andra bra svarvar.

Svarvning med CNC maskin

Ni som har behov av CNC-svarvning, ni kan välja att anlita Söderlunds. Detta företag är experter på svarvade detaljer. De detaljer de tillverkar, de tas om hand efteråt med. Det genom att de tvättas och avfettas. Det gör att godset i sig, det blir rent, spånfritt och torrt. Det gör att man direkt kan utföra lackering, ytbehandling, värmebehandling med mera, utan att förbehandla.

Detta företag har även en efterbearbetningsavdelning. I denna avdelning kan de bland annat syssla med montering, borrning, gängning och gradning. De har kompetens att utföra de flesta förekommande bearbetningar som krävs.

Få hjälp med era CNC-svarvade detaljer

Om ni har en eller flera detaljer som måste tillverkas med en CNC svarv, så vänd er till Söderlunds. Redan idag så återfinns deras olika CNC-svarvade detaljer i produkter så som gräsklippare, personbilar, ventilhus, hydraulkopplingar, pneumatikkopplingar, dykartuber, båtar, elskåp, belysningsarmaturer, trappräcken med mera.